ODEBRALIŚMY POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE BUDYNKU A!!!

W załączniku przesyłamy skan Decyzji: https://tytan-invest.pl/wp-content/uploads/2022/04/DECYZJA-POZWOLENIA-NA-UZYTKOWANIE-BUDYNEK-A.pdf